EXO hosting
  

Menu

jtemplate.ru - free extensions for joomla

Login

História klubu

Nahliadnutie do histórie klubu

Prvé korene šachového klubu Ružomberok siahajú až do obdobia druhej svetovej vojny. Bolo to 22. februára 1942, kedy sa skupina priaznivcov a milovníkov šachovej hry zhodla na založení občianskeho združenia po názvom šachový klub v Ružomberku. Zakladatelia klubu si uvedomovali, že šach je spôsobilý vzbudzovať v človeku rozličné energie, ako kombinačnú schopnosť, logické myslenie, fantáziu, okrem toho zvládnutie jeho nevyčerpateľných možností. Uvedomovali si, že šach nie je len peknou zábavou, ale i prvotriednym výchovným prostriedkom a má blahodarný účinok na charakter jednotlivca. Motto, ktoré pretrváva v klube až dodnes znie: „Šach je duševným športom. Pestujme ho teda svorne a majme ho v láske.“ (Ľudovít Molnár, 1. tajomník klubu) Medzi zakladateľov a prvých členov patrili: Ing. Arpád Rodák – prvý predseda, ďalej Štefan Kubačka, Ľudovít Molnár, Anton Lacka, Anton Húska, Ľudovít Fűzy, Ondrej Voskár, Štefan Kniha, Pavol Stana a ďalší.

Počas 2. svetovej vojny šachové súťaže neprebiehali, preto šachový klub v Ružomberku vyzýval na zápasy mestské kluby z okolia, ako napríklad z Liptovského Mikuláša či Dolného Kubína a aj druhý ružomberský klub z Rybárpola. Okrem týchto zápasov organizoval klubový prebor ako aj majstrovstvá mesta Ružomberok. Za zmienku stojí, že prvým sídlom a hracou miestnosťou sa stala kaviareň hotela Kultúra v Ružomberku, v tej dobe jedného z najväčších hotelov na Slovensku.

Po vojne sa šachový klub v Ružomberku zapájal do turnajov a neskôr súťaží Slovenského šachového zväzu. Kronika klubu nie je kompletná, nastali aj hluché obdobia, z ktorých sa nezanechali zápisnice o udalostiach v klube. O obnovenie písania kroniky sa pokúšali v ďalších obdobiach viacerí členovia klubu, ako napríklad Juraj Piecka 30. marca 1970, ktorý patril medzi mladých a úspešných hráčov. Medzi najväčšie úspechy tých čias patrí postup do 2. ligy skupiny B v roku 1969.

Pôsobenie šachového klubu v Ružomberku bolo v každej dobe ovplyvňované politickou situáciu v krajine, finančným a materiálnym zabezpečením a v neposlednej rade aj záujmom verejnosti o šachovú hru. Klub prešiel rôznymi medzníkmi, kedy pod rôznymi názvami sídlil často i rok čo rok na iných miestach v rámci mesta Ružomberok. Z ďalších názvov spomeniem napríklad TJ Ružomberok, BZVIL Ružomberok alebo SOS Ružomberok a Lisková. K posledne spomenutému splynutiu došlo 14. 06. 1995, kedy došlo k zlúčeniu šachových oddielov TJ Lisková (účastník 2. ligy) a šachového klubu Slovenskej ovčiarskej spoločnosti, a. s. Ružomberok (účastník divízie skupiny A-2). Najväčším úspechom tých čias bol postup z 2. ligy skupiny C v roku 1996/1997. Vďaka Judr. Milanovi Paučulovi, ktorý stál na čle SOS, a. s. a bol veľkým priaznivcom a podporovateľom šachu, sa tento šport v meste rozvíjal. Predsedom klubu bol v tom čase Ladislav Demko, známy medzinárodný rozhodca, tajomníkom Ing. Marián Uhrin, ktorý sa neskôr od roku 2002 zaslúžil aj o ďalší rozvoj šachu v regióne, a to nie len v meste Ružomberok, ale aj nesmiernou podporou družstva ŠK Liptov v slovenskej extralige.

V súčasnosti pôsobí ružomberský klub samostatne pod názvom Šachový klub Ružomberok. Jeho predsedom je Marek Zelnický a podpredsedom Imrich Berec. Od samotného založenia klubu v roku 1942 až do dnes šachový klub sústreďuje členov všetkých kategórií od detí a mládeže po dospelých či seniorov. Trvalo by dlho, keby sme chceli vymenovať všetkých bývalých či súčasných členov a ďalších sympatizantov a napomáhateľov, ktorým patrí nekonečná vďaka za to, že sa pokúšali napĺňať ciele zakladateľov klubu, za to že pestovali šachovú hru svorne a mali ju v láske!

 

Ľuboš Urban, tajomník ŠK Ružomberok                                

Powered by Joomla!®. Designed by: free joomla templates domains/hosting reselling Valid XHTML and CSS.